Privacy Policy

Copyright

REMA TIP TOP logo’s zijn merken, die in talrijke landen zijn gedeponeerd. De logo’s zijn volgens het merkenrecht beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van informatie en inhoud met als doel deze op te nemen in online-diensten en Internet als ook het kopiëren of vermeerderen voor andere media of informatiedragers (CD-Rom, DVD etc.) is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van REMA TIP TOP Nederland b.v.

Aansprakelijkheid

REMA TIP TOP Nederland b.v. is niet aansprakelijk voor schades die door gebruik van deze Internet site zijn ontstaan. Voor gebreken, zo verborgen als niet verborgen, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid. Weergavefouten, foutmeldingen en wijzigingen, zijn voorbehouden en afbeeldingen kunnen per artikel afwijken.

Algemene Verkoopwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Verkoopwaarden van toepassing.

Privacy

Persoonsgegevens, die via de Internet site door REMA TIP TOP Nederland b.v.. worden verkregen, worden vertrouwelijk behandeld en alleen aangewend voor uw vragen (offertes, bestellingen, prijsopgaven, productinformatie) De informatie wordt uitsluitend door REMA TIP TOP Nederland b.v. voor de verwerking van uw aanvragen gebruikt. Verwerking en opslaan van de informatie geschiedt volgens de geldende wet op de privacy. Niet persoonsgebonden informatie (bijv. bedrijfssystemen, Internet-browser, aantal bezoeken) wordt door ons alleen gebruikt om de actualiteit van onze site te beoordelen. Bij online-bestellingen wordt het IP-adres in de databank opgeslagen. Dit wordt gedaan om de gewenste bestelling uit te kunnen voeren.

Bij het aanmaken van een account voor de webshop van REMA TIP TOP Nederland worden uw gegevens op een beveiligde server bewaard. In uw REMA TIP TOP webshop account slaan we informatie op zoals uw bedrijfsnaam, naam , telefoonnummer, e-mail adres, aflevergegevens en facturatiegegevens zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links

Wanneer op deze site naar een site van derden wordt verwezen, is REMA TIP TOP Nederland b.v. niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.