Disclaimer

REMA TIP TOP logo’s zijn merken die in talrijke landen zijn gedeponeerd. De logo’s zijn volgens het merkenrecht beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van informatie en inhoud met als doel deze op te nemen in online-diensten en Internet als ook het kopiëren of vermeerderen voor andere media of informatiedragers (CD-Rom, DVD etc.) is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van REMA TIP TOP Nederland b.v.